Ca Dao… Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương - Hương Thủy, Quang Lê

Bạn đang nghe album Ca Dao … Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương của ca sĩ Quang Lê, Hương Thủy gồm 15 bài, với các tác phẩm như: Tình Nhỏ Mau Quên, Sóc Sơ Bai Sóc Trăng, Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy... Album được phát hành bởi: NAXEKO CD 03 vào năm 2012.
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back